Gebruik Buitenbaan buiten de Openingstijden

Gebruik buitenbaan buiten reguliere schietavonden. Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om, buiten de reguliere openingstijden van de vereniging,   gebruik te maken van  onze buitenbaan inclusief de materialen uit de opslag container. Bij voldoende belangstelling zal de initiator een verantwoordelijkheidsverklaring ondertekenen, en de sleutels kunnen lenen. Deze sleutel set zal alleen de sleutels van het.. lees meer →

Rayon leden vergadering

Mocht u interesse hebben deze vergadering namens de Coenschutters bij te wonen, laat het ons even weten. Extra info beschikbaar op het secretariaat bij Emiel. lees meer →

Herinrichting Kantine – Ideeën?

Binnen het bestuur leven al geruime tijd plannen voor een herinrichting van de kantine van ons clubgebouw. Wij willen dit echter niet zonder jullie inbreng en ideeën gaan doen en vragen naar jullie wensen en gedachten in deze. Laat je gedachten de vrije loop en zet je ideeën op papier of flipover , maak een.. lees meer →

Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 18 maart om 20.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op de vereniging. lees meer →