TAAKVERDELING

Ben van Wieren (voorzitter)
Emiel Castricum (secretaris/ledenadministratie/wedstrijdsecretariaat)
Arthur Muller (penningmeester)
Kylian Wester (website)
Emmy van Wieren (kantinebeheer)
Tino Blom / Emmy van Wieren (3D wedstrijden)
Feliciën Beckman (materiaalman/baancommissaris/onderhoud)
Yvonne Brune (boodschappen)
Tino Blom (barrooster)
Mitchell Korver (Algemeen Bestuurslid)
Lisanne Klein (Algemeen Bestuurslid)