BAANREGLEMENT (BUITEN)

Algemeen

 1. Het Baanreglement voor buiten is slechts een aanvulling op het “Baanreglement (Schiethal)”.
  Ter verduidelijking; alle regels uit het “Baanreglement (Schiethal)” gelden ook voor de buitenbaan (indien toepasbaar).
 2. Het nuttigen van eet en drinkwaren is op de buitenbaan natuurlijk wel toegestaan.
  Het achterlaten van resten en verpakkingen niet.
 3. De buitenbaan mag alleen worden gebruikt indien er een door het bestuur bevoegd verklaard persoon op de buiten baan aanwezig is.
  Of wanneer er toestemming wordt verleend door een baancommissaris of instructeur, aan een volwassen schutter (deze persoon is dan verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de buitenbaan, en naleving van de regels)
 4. Het is niet toegestaan in andere richtingen te schieten dan in de lengterichting van de baan.
  Het schieten “tegen de reguliere richting in” (dus van de heuvel af) mag alleen met nadrukkelijke toestemming, en wanneer zich geen andere mensen op het veld bevinden, dan mensen van onze vereniging.
 5. Alle schutters dienen er zorg voor te dragen dat er geen pijlen over of langs de heuvel gaan.
 6. Pijlen van de club (max. 3 p/p) worden buiten op eigen risico gebruikt d.w.z. dat zoekgeraakte pijlen à 4,50 euro, aan de bar dienen te worden afgerekend.
  Voor schade aan schietmaterialen gelden de zelfde regels als op de binnenbaan.
 7. Niemand verlaat de buitenbaan, voordat alles is opgeruimd, tenzij met  toestemming van de verantwoordelijke.
 8. De baan dient altijd netjes, en dus zonder resten van pijlen, doelen, of ander afval, te worden achtergelaten.
 9. De verantwoordelijke zorgt er voor dat de zeecontainer goed afgesloten wordt (op slot dus).
  Zorg dat de zeecontainer netjes blijft !!!
 10. Er wordt altijd vanaf één lijn geschoten (we staan dus naast elkaar).
  Voor het schieten over verschillende afstanden in dezelfde schietbeurt dient men dus de doelen op verschillende afstanden te plaatsen!
 11. “Cloudschieten” is verboden, tenzij wij het hele veld tot onze beschikking hebben (altijd in overleg met “Urbanus”), en er nadrukkelijk toestemming, en instructie is gegeven.
 12. Iedereen gedraagt zich tegenover alle andere aanwezigen, en we respecteren het terrein en de eigendommen van “Urbanus”.
 13. Alle schutters helpen met het zoeken naar pijlen, ongeacht van wie de vermiste pijlen zijn.

Jeugdavonden

 1. Voor de jeugdschutters geld natuurlijk ook dat zij op de baan blijven tot er toestemming wordt gegeven om naar de kantine te gaan.
  We knijpen er dus niet zonder overleg tussenuit.
 2. We zijn buiten om te schieten, en ondernemen dus geen risicovolle zaken als klimmen in bomen, of ren- en stoeipartijen.
 3. Er wordt geluisterd naar de verantwoordelijke.

Gebruik buitenbaan buiten reguliere schietavonden.

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om, buiten de reguliere openingstijden van de vereniging,   gebruik te maken van  onze buitenbaan inclusief de materialen uit de opslag container.

Bij voldoende belangstelling zal de initiator een verantwoordelijkheidsverklaring ondertekenen, en de sleutels kunnen lenen. Deze sleutel set zal alleen de sleutels van het hek en de zeecontainer bevatten. Het clubgebouw met toiletten blijft derhalve gesloten.

Een verzoek voor het gebruik van de buitenbaan  zal aan 1 van de bestuursleden minimaal 1 week voor de beoogde schietdag schriftelijk moeten worden verricht. Het betreffende bestuurslid zal tijdig zorg dragen voor de beoordeling van de aanvraag en de sleutels (laten) verstrekken.20170514 Buitenbaan Gebruik buiten normale tijden