BARREGELEMENT

Deze regels gelden tijdens regulieren openingstijden (openbare uren- hek en/of buitendeur niet gesloten) (maandagen en woensdagen van 19.00 tot 22.30 uur en vrijdagen van 19.30 t/m 01.00 uur):

 1. Zwak alcoholische dranken mogen pas na 20.45 uur gereserveerd worden.
 2. Indien 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18, mag er geen alcohol geschonken worden.
 3. Sterke drank mag niet geserveerd worden.
 4. Alcohol mag niet worden verkocht en/of geserveerd aan personen onder de 18 jaar. De dienstdoende barmedewerker is verplicht om een geldige legitimatiebewijs te vragen in geval van twijfel.
 5. Bardiensten mogen alleen geholpen worden door gecertificeerde barmedewerkers. (Hand- en spandiensten door niet gecertificeerde, alleen in het bijzijn van een gecertificeerde barmedewerkers.)
 6. De dienstdoende barmedewerkers dienen geldige legitimatiebewijs bij te dragen.
 7. Dienstdoende barmedewerkers mogen geen alcohol gebruiken.
 8. Roken binnen het gebouw is verboden. (Ook als het verbod lichtje niet brand.)
 9. “Poffen” mag NIET! (Alle rekeningen dienen voor vertrek te worden afgerekend.)
 10. Geen huisdieren of kleine kinderen achter de bar en/of in de keuken. (Hygiëne en veiligheid.)
 11. Opzettelijk luiden van de scheepsbel of de baliebel betekend dat de beller een rondje geeft (de beller bepaald zelf de grootte van zijn/haar rondje).
 12. Een robin hood (de schutter schiet een pijl achter in zijn/haar eigen pijl) betekend dat de betreffende schutter een rondje geeft.
 13. Dienstdoende barmedewerkers zijn niet verplicht de door hun zelf genuttigde warme en/of koude dranken af te rekenen. (Dit natuurlijk binnen de grenzen van redelijkheid.)

(Het volledige reglement is ter inzage achter de bar aanwezig, evenals de overige wettelijk verplichte documenten.)

Bepalingen m.b.t. clubkantine HBSV De Coenschutters Hoorn (NH).