KONINGSTOERNOOI

Omdat in de vorgaande jaren er nog wel eens beloofde gerechten per ongeluk thuis bleven staan, willen we nu een bijdrage vragen van 2 euro per persoon en dan zorgen wij voor het lekkers.

aanmeldingsformulier koningstoernooi / koningsfeest

regels koningstoernooi

Het Koningstoernooi is een traditionele verschieting, die eens per jaar op vrijwel elke handboogsportvereniging gehouden wordt, teneinde te bepalen wie op dat moment de toppers van de club zijn.

Om de titel van Koning zijn waardige status te laten behouden, dan wel terug te geven, en gezien het geringe aantal deelnemers die serieus kans op de titel maken, zijn er een aantal regels in het leven geroepen door het huidige bestuur. De titels van Koning, Eerste dame en Prins/Prinses zullen alleen vergeven worden, wanneer het aantal serieus kansmakende deelnemers een minimum van 5 schutters in de bedoelde klasse betreft of overschrijdt. (of een deelnemer aan deze omschrijving voldoet is ter beoordeling aan het bestuur). Ondanks het feit dat met elk type boog om de titel gestreden mag worden, zal de beslissing over het al dan niet verlenen van de titel ter beoordeling zijn aan de wedstrijdleiding / het bestuur.

Voor Koning / Koningin komen alle schutters van 18 jaar of ouder in aanmerking (deze titel wordt toegekend aan de schutter met de hoogste score van iedereen). Voor Eerste dame / heer komen alle schutters van 18 jaar of ouder in aanmerking (deze titel wordt toegekend aan de schutter met de hoogste score van het andere geslacht dan de Koning / Koningin (in geval van een Koning is er dus ruimte voor een eerste dame, resp. in geval van een Koningin is er ruimte voor een eerste heer). Voor de titel Prins dan wel Prinses Komen alle schutters tot 18 jaar in aanmerking. Door de jaren heen is gebleken dat de scores van schutters zonder vizier redelijkerwijs niet met de scores van vizierschutters vergeleken kunnen worden. Omrekenformules zijn nooit naar ieders tevredenheid toe te passen (is meer dan eens gebleken). Het gebruik van verschillende blazoenen en scoringsmethoden zorgt ervoor dat het nagenoeg onmogelijk is resultaten naast elkaar te houden.

Bovenstaande feiten in combinatie met het gegeven dat onze club een extreem hoog percentage “bare bowers” rijk is, heeft ertoe geleid, dat er parallel aan de jaarlijkse strijd om de koningstitel, een vergelijkbare strijd wordt gevoerd om de “Bushmaster titel”. Al enkele jaren is het gevecht om de “Bushmaster” qua deelnemersaantal beduidend belangrijker dan het oorspronkelijke Koningstoernooi.Hierdoor is besloten de structuur, zoals gebruikelijk bij het Koningstoernooi (3xKoning op rij betekent Keizer), ook voor de “Bushmaster” in te voeren. Dit betekend dat er een titel bedacht moet worden voor de schutter die het presteert om 3 jaar op rij “Bushmaster” te worden (voorlopig wordt gedacht aan ”King of the jungle”, maar suggesties zijn altijd welkom). In beide gevallen bestaat de regel dat een Keizer of King of the jungle niet meer aan het toernooi mag deelnemen tot er een nieuwe schutter de titel overneemt.

Doordat tot op heden de ”Bushmaster titel” voor zowel heren, dames als jeugd gemengd bevochten wordt, is er nog geen behoefte aan een barebow tegenhanger voor Eerste dame / heer en Prins / Prinses. Wel werken we aan tegenhangers voor de attributen van de Koning en Keizer zoals de berenmuts t.o.v. de kroon. Naar alle waarschijnlijkheid zal er een Tomahawk worden geïntroduceerd als equivalent van de scepter. Een berenvel i.p.v. de koningsmantel lijkt nog wat onhaalbaar, maar we werken nog aan dit onderwerp (ook hier zijn suggesties altijd welkom).

Bushmaster toernooi

Toegankelijk voor alle boogtypen zonder richtmiddelen, met de kanttekening dat voor Compound blank de kleinere (compound) kill geldt in tegenstelling tot de andere klassen waar de grotere (vitals) kill geldt. Facewalking, Stringwalking, markeringen op boog of tab e.d. zijn niet toegestaan. Er dient dus instinctief geschoten te worden (richten over de pijl is eigenlijk al niet toegestaan maar ach, dit wordt vooralsnog gedoogd). De gebruikte pijlen dienen van hout te zijn m.u.v. Compound schutters, zij mogen aluminium en/of carbon gebruiken (kunststof veren zijn toegestaan). Er worden 12 beurten geschoten met daaronder 3 of 4 Hunters (kill 20 / Hit 10) afhankelijk van het aantal deelnemers (3 of 4 banen/doelen). De wedstrijdleiding is vrij om één of meerdere doelen op een afwijkende afstand te plaatsen dan de bekende 18 meter. De doelen kunnen van het 2D of 3D type zijn. Er mag ingeschoten worden (2×3 pijlen).

Koningstoernooi

Toegankelijk voor alle boogtypen en richtwijzen. Elk pijltype is toegestaan m.u.v. blunds en broadheads. Met Compound Unlimited wordt op Dutch targets geschoten. Alle andere boogtypen zullen op een standaard 40 cm blazoen schieten. Voorafgaand aan de wedstrijd mogen proefpijlen geschoten worden (2×3).

Voor zowel het Bushmaster- als het Koningstoernooi geldt dat de schutters de schietlijn niet mogen overschrijden om hun pijlen te halen. Het halen van de pijlen en het noteren van de scores zal door niet deelnemende clubleden worden uitgevoerd. Ten einde dit vlot en correct te laten verlopen, dient elke schutter zijn/haar peilen duidelijk te merken (voor Bushmaster schutters tevens nummeren 1,2 en 3). Bushmaster schutters mogen elke beurt 3 pijlen schieten (eerste raak zal worden geteld). In geval van onduidelijke nummering of ontbreken van nummers zal de laagste score worden gerekend (zowel qua hit/kill als pijlnummer bv. : 3 pijlen geschoten altijd 3e pijl, en bij bv. 2 pijlen hit en 1 mis zal mis gerekend worden. De schrijvers worden door de wedstrijdleiding (het bestuur) geselecteerd.Tussenstanden en eindstanden mogen niet bekend gemaakt worden aan de deelnemers. Ook gegevens m.b.t. volgordes in de eindstand, zonder scores te noemen dienen geheim te blijven tot de prijsuitreiking (Koningsfeest).

foto’s Koningsfeest 2015
11032183_1442906659338900_6549722805596180532_n 11267750_1442906572672242_2078458403582757542_n