NIEUWE SCOREREGISTRATIE

Tien geboden voor scoreregistratie tijdens de wedstrijd:

 1. Schutter wijst pijlen aan, en noemt zijn/haar score. (natuurlijk van hoog naar laag > vizier en 1e 2e 3e pijl > Jachtschutters).
 2. Schrijver(s) kijken zelf naar de score en noteren dit zonder overleg.
 3. Dubbel schrijven (één schrijver, twee schietbriefjes >>> eigen baan en naastliggende baan).
 4. Pijlen pas verwijderen met toestemming schrijver(s).
 5. Direct optellen (niet achteraf !).
 6. Subtotalen regelmatig vergelijken (na 3e, 6e, en eindscore).
 7. Baanindeling volgens klassement (directe concurrenten bij elkaar op de baan).
 8. Corrigeren niet toegestaan zonder overleg met wedstrijdleiding (niet kliederen dus !).
 9. Wedstrijdleiding corrigeert met rood.
 10. Schietbriefjes direct na het einde van de wedstrijd afgeven aan wedstrijdleiding.
 D.w.z. schutters nemen geen schietbriefjes meer mee de kantine in.

Gedragscode bij wedstrijden:

 1. Schutters dienen minimaal 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 2. Deelnemers melden zich zo vroeg mogelijk voor inschrijving, met opgave van naam en boogklasse.
 3. Deelnemers die (binnen de regels) af willen wijken van de voor de hand liggende klasse indeling, dienen dit bij inschrijving duidelijk te melden (bare bow op 60cm vizier bv.).
 4. Elke deelnemer heeft, conform de internationale regels, recht op maximaal 2 minuten schiettijd per beurt, tijdens welke het stil dient te zijn tenzij de schutter anders aangeeft.
 5. Tijdens het noteren van de scores zijn alleen de schrijvers bij de achterwand, met de schutter waarvan op dat moment de score wordt opgenomen. 
De andere schutters bewaren enige afstand tot ze aan de beurt zijn.

De wedstrijdleiding is er van overtuigd dat, deze deels nieuwe, en deels opgepoetste regels het wedstrijdverloop  waarschijnlijk enigszins zullen vertragen, maar de regelmatig optredende verschillen tussen schietresultaat en scoreregistratie helpen minimaliseren.