LIDMAATSCHAP

Een maand lang kun je zonder kosten en verplichtingen bij ons kennis maken met de handboogsport, uiteraard verwachten wij hierbij wel dat je je aan het baanreglement houdt.

De contributie bedraagt voor de jeugd (t/m 17 jaar):
EUR 144,- per jaar (mogelijkheden tot betalen: per maand vooraf / per jaar (in januari).

De contributie bedraagt voor de senioren (18 jaar en ouder):
EUR 228,- per jaar (mogelijkheden tot betalen: per maand vooraf / per jaar (in januari)).

Bij meerdere gezinsleden bestaat een kortingsregeling. Nieuwe leden zijn eenmalig een bedrag van EUR 12,- aan inschrijfgeld verschuldigd.

Formulier Aanmelden Nieuw lid
Formulier Belangstelling

Je bent tevens lid van de Nederlandse Handboog Bond. Het bondsjaar loopt vanaf 1 januari t/m 31 december. Voor meer informatie kan je altijd contact met ons op te nemen (bij voorkeur per e-mail).
Betalingen dient u bij voorkeur maandelijks aan ons te voldoen middels een automatische overschrijving.

Als je je boog op de club wilt laten opbergen:
Verantwoordelijkheidsverklaring