CLUBCOMPETITIE

Programma 03-Wedstrijdkalender 2017_2018

Clubcompetitie 2017/2018

Nieuwe club met oude tradities, waaronder een echte clubcompetitie.

Voor al die schutters, die al jaren meedoen, is dit papiertje misschien niet nieuw, en de inhoud is niet heel erg veranderd, toch is het goed om alles eens door te lezen. Voor hen die nog niet zo lang lid zijn is dit briefje zeker interessant.

Net als elke handboogschietvereniging hebben we een interne competitie, natuurlijk gewoon om te kijken wie ’t beste is, maar vooral om wat spanning in onze hobby te brengen, om te leren omgaan met “wedstrijdstress” en om inzicht te krijgen in je persoonlijke vorderingen.

 1. Je hoeft je niet op te geven of in te schrijven, dat hebben wij al gedaan, iedereen die op onze ledenlijst voorkomt doet automatisch mee (eng he?).
 2. De wedstrijden worden geschoten op de reguliere trainingsavonden (maandag, woensdag en vrijdag).
 3. De wedstrijddagen (data) zijn vermeld op de grote kalender (garderobe) en op de website.
 4. Iedere deelnemer schiet maximaal één (tellende) wedstrijd per week (b.v.: train je op maandagen dan vallen jouw wedstrijden ook op de maandagen).
 5. Na afloop van een wedstrijd is het gewoon weer tijd om vrij te schieten en/of te trainen (einde wedstrijd betekend dus niet dat je meteen in moet pakken en op moet stappen).
 6. Zie wedstrijden van de clubcompetitie gewoon als een stukje van de training, waarbij toevallig de scores worden genoteerd (niets engs aan dus).
 7. Als je geen vaste trainingsavond hebt, maar soms op maandag en dan weer op woensdag langskomt, geen probleem, zolang je maar één van de wedstrijden mee schiet heb je een score (bij tegenvallend resultaat op maandag is het niet toegestaan op woensdag of vrijdag in de herkansing te gaan).
 8. Als je op een andere avond al hebt meegedaan of nog gaat doen, ben je natuurlijk gewoon welkom om vrij te schieten, terwijl de rest een wedstrijd schiet.
  Meestal schiet je dan gewoon met de wedstrijd mee met de aanduiding S+B (spek en bonen) naast je naam.
 9. Voor de duidelijkheid:
  Jeugd en aspiranten (iedereen tot 18 jaar) schiet zijn / haar wedstrijden op maandag-, of woensdagavond.
  Alleen voor ouders van jeugdschutters, of volwassenen die door werk of ziekte een wedstrijd op de vrijdagavond moeten missen, kunnen uitzonderingen worden gemaakt in overleg met de wedstrijdleiding.
  Het is niet (meer) de bedoeling, dat schutters onder de 18 jaar hun wedstrijden op de vrijdagavonden schieten (tenzij werk of ziekte deelname op reguliere jeugdavonden niet mogelijk maken, ook hier geldt: uitzonderingen alleen in overleg met de wedstrijdleiding)

Hieronder de officiële regels volgens welke we de clubcompetitie laten verlopen:
(Niet schrikken van al dat serieuze taalgebruik hoor!)

 1. Samenstelling wedstrijdleiding (Emiel Castricum & Ben van Wieren).Regels bekendmaken dan wel verduidelijken:
 2. Wedstrijdregels voor vizier (standaard).
  2×3 proefpijlen met aansluitend 10 beurten van 3 pijlen , scores 0 t/m 300, pijlgemiddelde=score / 30.Wedstrijdregels voor bare-bow
  2×3 proefpijlen met aansluitend 12 beurten gelijk verdeeld over 4 verschillende doelen, waarvan 4×2 beurten met 3 tellende pijlen vlg’s 3D-telling (1e kill=20,1e hit=17, 2e kill=14, 2e hit=11, 3e kill=8, 3e hit=5), en elke 3e beurt op ieder doel 1 tellende pijl vlg’s het 3D “hunter-principe (kill=20, hit=10) scores 0 t/m 416.
  (max. normale beurt=20+14+8=42, hunter max.20= (2×42+20=104 per doel x 4 doelen=416) pijlgemiddelde=score / 28).Kanttekening voor Compound-blank (CB) schutters zal een andere “killzone” worden aangehouden dan voor de overige bare-bow schutters.
  Dit is alleen van toepassing als CB door onvoldoende schutters in deze klasse met de jachtschutters in één competitie worden ingedeeld.Voor aanvang zal de wedstrijdleiding, indien nodig, per doel aangeven welke “killzones” van toepassing zijn.
 3. Scores worden genoteerd door de schutter die door de wedstrijdleiding hiervoor is aangewezen (Schrijver).
  (Meest linkse schutter op het scorebriefje).
 4. Om diverse redenen is het niet toegestaan om schrijftaken zonder overleg met de wedstrijdleiding over te dragen.
 5. Baanindelingen en groepindelingen worden door de wedstrijdleiding voorafgaand aan de wedstrijd bepaald en vastgelegd op de scorebriefjes.
  Wijzigingen zijn alleen mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding.
 6. Voor de bare-bowers dient vermeld te worden, dat er variatie zal zijn, in de moeilijkheid per wedstrijd (geen wedstrijd missen is het motto dus).
 7. Inhalen wedstrijd (gemist door beroepsmatige verplichtingen (overwerk), of gezondheidsproblemen (ziekte)).
  Indien mogelijk, in de week van de betreffende wedstrijd op een andere dag, anders de week erna (altijd in overleg met de wedstrijdleiding !).
  Inhaalwedstrijden dienen geschreven te worden door een andere deelnemer aan de clubcompetitie dan de schutter zelf (de, door de schutter en de schrijver getekende, scorebrief dient aan de wedstrijdleiding te worden overhandigd, in het bijzijn van zowel de schutter als de schrijver. Bij afwezigheid van de wedstrijdleiding dient de betreffende scorebrief in de rode brievenbus gedeponeerd te worden, eveneens in het bijzijn van zowel de schutter als de schrijver.).
  De wedstrijdleiding bepaalt op welke doelen er wordt geschoten (in geval van Bare bow).
  (Blazoenen worden bewaard, zodat op maandag, woensdag, en vrijdag de moeilijkheidsgraad gelijk is).
  Compound Unl. Zal schieten op “Dutch targets”.
  Recurve Freestyle zal schieten op 40×40 cm standaard blazoenen.
  Aspirant viezierschutters zullen schieten op 60×60 cm standaard blazoenen.
  Barebowers die in de vizierklasse willen mee schieten mogen eveneens op een 60×60 cm blazoen schieten.
  Aantal tellende wedstrijden (volwassenen 10 van 16 / jeugd 8 van 13).
 8. De wedstrijdleiding bepaalt op welke doelen er wordt geschoten (in geval van Bare bow).
  (Blazoenen worden bewaard, zodat op maandag, woensdag, en vrijdag de moeilijkheidsgraad gelijk is).
  Compound Unl. Zal schieten op “Dutch targets”.
  Recurve Freestyle zal schieten op 40×40 cm standaard blazoenen.
  Aspirant viezierschutters zullen schieten op 60×60 cm standaard blazoenen.
  Barebowers die in de vizierklasse willen mee schieten mogen eveneens op een 60×60 cm blazoen schieten.
 9. Aantal tellende wedstrijden (volwassenen 10 van 16 / jeugd 8 van 13).
  De wedstrijdleiding behoud zich het recht voor, om wijzigingen aan te brengen in het aantal tellende wedstrijden, alsook het aantal wedstrijden op zich.
 10. Deelnemers melden zich zo vroeg mogelijk (direct bij binnenkomst)  bij de wedstrijdleiding, met vermelding van voor- , en achternaam, en boog- , en leeftijdsklasse, zodat de baanindeling snel gemaakt kan worden.
 11. Aanvangstijden (ma/wo 19.15u / vr 20.30u).
  Deelnemende schutters dienen op bovengenoemde tijdstippen “schietklaar” in de schiethal aanwezig te zijn (kom dus vroeg genoeg om je in te schrijven, en je schietmateriaal gereed te maken).
  We gaan dit seizoen weer echt op tijd proberen te beginnen dus, ben je niet schietklaar bij aanvang wedstrijd (proefpijlen niet meegerekend), dan doe je niet mee die avond.
 12. Score info zal alleen beschikbaar zijn op het speciale “Wintercompetitie” bord.
  De scores van de laatste twee wedstrijden van het seizoen zullen traditiegetrouw niet openbaar gemaakt worden.
 13. Alle aanwezigen dienen zich te houden aan de officiële regels voor handboogschietwedstrijden, alsook aan de specifiek voor onze vereniging opgestelde baan-, en wedstrijdregels. (zie baanreglement binnenbaan, en baanreglement buitenbaan)

We hebben ons best gedaan om alles duidelijk te maken, maar ’t is vast wel ergens niet helemaal gelukt.
Mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn, wordt dan niet zenuwachtig, en vraag wat je weten wilt.

De wedstrijdleiding,
Emiel & Ben