MESSEN

Regels omtrent messen en onze vereniging:

  1. Er worden geen messen verkocht aan personen onder de 18 jaar
  2. Er worden geen messen verkocht door personen onder de 18 jaar
  3. Er worden geen messen verkicht die volgens de KWWM (wet wapens en munitie) verboden zijn om te verhandelen
  4. Voor minderjarige (t/m 17 jaar) is het dragen van messen binnen het clubgebouw ongewenst dit geldt voor alle messen.
  5. Het dragen van messen buiten het clubgebouw is voor iedereen verboden onder dragen wordt voor de wet verstaan: het grijpbaar bij zich hebben dit geld voor messen onder de KWWM (zogenaamde blanke wapens) vallen
  6. Messen dienen van en naar het clubgebouw vervoerd te worden (volgens de KWWM) vervoeren betekend het verpakt meenemen zodanig dat het mes niet direct voor gebruik beschikbaar is (voorkom dat er een dreiging van uit gaat)
  7. Zorg dat volwassen leden (mede liefhebbers) vooraf op de hoogte zijn waarnemen naar de club (indien je zelf nog minderjarig bent)
  8. Zorg dat ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn wanneer je een mes wilt meenemen naar de club (indien je zelf nog minderjarig bent)
  9. Voorkom altijd dat anderen zich onprettig of bedreigd voelen door de aanwezigheid van jouw mes of gedrag m.b.t. meegebrachte messen
  10. Bij overtreding van een of meerdere van de bovenstaande regels kan een mes tijdelijk in beslag genomen worden, en zullen ouders(s)/verzorger(s) op de hoogte worden gesteld

Gebruik van messen
Al een flink aantal jaren bestaat er op deze club, naast bogen en pijlen, een bovengemiddelde belangstelling voor messen. Buiten onze club, tot zelfs ver over de landsgrenzen is er een ontwikkeling aan de gang, waarbij juist messen een steeds slechtere imago krijgen. Sommigen volwassen leden en met name enkele ouders van de jeugdleden hebben wel eens te kennen gegeven de rol van messen binnen de club opvallend en soms zelfs een beetje beangstigen te vinden, met name het laatste is natuurlijk niet de bedoeling iedereen moet hier met een goed en veilig gevoel naar binnen stappen en zijn/haar kind met een gerust hart een paar uurtjes achter durven laten.

Het is niet mijn bedoeling via deze weg, de al tientalen jaren lopende discussie, tussen voor- en tegenstanders voor de zoveelste keer aan te slingeren, … toch even dit

Probeer het niet te vergelijken met de vuurwapen ellende in de VS (een mes is een van de oudste gebruiksvoorwerpen van de mens, en wordt al duizenden jaren voor heel veel taken gebruikt anders dan vuurwapens die geen andere toepassing hebben dan als wapen …. net als pijlen en bogen trouwens)

Wij al liefhebbers, verzamelaars en gebruikers (wie is er eigenlijk geen gebruiker van messen) zien messen niet als wapen, net zo min als zoveel andere gereedschappen waarmee een kwaadwillende de meest gruwelijke dingen zouden kunnen aanrichten ook gewone gebruiksvoorwerpen als een lat met roestige spijkers of een lege fles, een mattenklopper, of deegroller, kan gevaarlijk zijn (wel eens nagedacht over een auto?) het punt is dat het niet het voorwerp is maar ALTIJD de persoon

Om iedereen wat duidelijkheid te verschaffen gaan we de volgende doen:

We maken een aantal gedragsregels bekend m.b.t. het onderwerp dit wordt geen poging de KWWM (wet wapen en munitie) te verbeteren of te herschrijven, maar een simpele richtlijn voor hen die onze hobby delen en iedereen die daar tussen door loopt.

Daniel van Hal & Ben van Wieren